Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Çevre Etiketinin Avantajları

Çevre etiketinin avantajları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Tüketicinin bilgilendirilmesi ve çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirilmesi,
  • Üretici açısından hem çevresel değerlerin korunmasını hem de ekonomik verimliliğin teşvik edilmesi,
  • Piyasa gelişiminin çevresel hassasiyet göz önünde bulundurularak uyarlanması,
  • Güncel koşullara göre üretim süreçlerinin ve hizmet aşamalarının sürekli iyileştirmeye teşvik edilmesi,
  • Tüketiciye çevreye duyarlı ürünü tercih etme imkanı sunması,