Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Temel İlkeler

Türkiye Çevre Etiket Sistemi ile amaçlanan temel ilkeler ise şu şekildedir:

 • Enerji verimliliği
 • İklim değişimine etkinin azaltılması
 • Isı tasarrufu
 • Su tasarrufu
 • Doğal kaynak yönetimi
 • İnsan sağlığının korunması
 • Tehlikeli kimyasalların kullanımının kısıtlanması
 • Atık su geri dönüşümü
 • Atık geri dönüşümü
 • Biyoçeşitliliğin korunması
 • Dayanıklılık
 • Çevresel bilgide şeffaflık