Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Çamaşır Deterjanı Ürün Grubu

Bu kriterler 28.03.2022 tarihli ve 3274458 sayılı Bakanlık Makamı Olur'una istinaden yayımlanmaktadır.

Kriterler