Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Sert Yüzey Temizleyiciler Ürün Grubu

Bu kriterler 18.01.2023 tarihli ve 5555085 sayılı Bakanlık Makamı Olur'una istinaden yayımlanmaktadır.

Kriterler