Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
DOĞRULAMA SÜRECİ

Doğrulama

- Bakanlık, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgeleri uygunluk bakımından 30 takvim günü içerisinde inceler.

- Eksiklik tespit edilmesi durumunda eksiklikler başvuru sahibine bildirilir.

- Eksikliklerin tebliğ tarihinden itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde tamamlanmaması durumunda başvuru kabul edilmez.

- Başvurunun kabul edilmemesi durumunda yatırılan başvuru bedeli geri ödenmez. Bu yüzden başvurunun eksiksiz yapılmasına özen gösterilmelidir.

- Teknik İnceleme Komisyonu, doğrulama ziyaretinden önce ve teknik rapora nihai halini vermeden önce toplanabilir. Başvuru sahibi, talep edildiği durumlarda, bu toplantılara katılım sağlar.

- Teknik inceleme komisyonu tarafından ilave doğrulama istenirse, masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.

Ürün veya hizmet kriterlerine uyum ve diğer teknik hususlar başvuru tarihinden itibaren 90 takvim günü  içerisinde değerlendirilir ve çevre etiketi teknik raporu hazırlanır.

Teknik rapor;

  • Çevre etiketi verilmesi için herhangi bir koşul içermiyorsa başvuru sahibi ile çevre etiketi kullanım sözleşmesi imzalanır.
  • Çevre etiketi verilmesi için ilave doğrulama yöntemlerinin yerine getirilmesi koşulu içeriyorsa, koşullar yerine getirldikten sonra başvuru sahibi ile çevre etiketi kullanım sözleşmesi imzalanır.
  • Çevre etiketinin verilmesini uygun görmeyen hususlar içeriyorsa, başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılır.

 

Doğrulama sürecine ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler cevreetiketi@csb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirler veya Bakanlığımız ile iletişime geçebilirler.