Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Çevre Etiketi Başvuru Ücreti ve Kullanım Bedeli
Çevre Etiketi Başvuru Ücreti ve Kullanım Bedeli
Çevre etiketi başvurusu için başvuru sahibi tarafından miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek başvuru ücreti ödenir. Başvuru ücreti ödenmeden başvuru değerlendirmeye alınmaz.
Çevre etiketi başvuru doğrulaması, yıllık uygunluk kontrolü ve süre uzatımı uygunluk kontrolü TSE tarafından yerine getirilmektedir. TSE tarafından talep edilecek azami ücretler şu şekildedir:

(1)   Doğrulama Bedeli – 22.291,17 TL + KDV
(2)   Uygunluk Kontrolü Bedeli  – 7.430,39 TL + KDV
(3)   Süre Uzatımı Kontrol Bedeli – 7.430,39 TL + KDV

Bakanlık çevre etiketi kullanım bedelini yıllık olarak belirler. Çevre etiketi kullanıcısı Bakanlığın belirlemiş olduğu yıllık ücreti öder. Bakanlık yıllık ücreti ödenmeyen ürün veya hizmetlere ait çevre etiketini iptal eder. Yıllık ücretin kapsadığı dönem çevre etiketinin verildiği tarih itibariyle başlar.

 Yönetmelik kapsamında alınacak ücretler her yıl Bakanlık döner sermaye işletmesi tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan birim fiyat listesi uygulanır.