Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
ÇEVRE ETİKETİ KULLANIM SÜRECİ

Başvurunun kriterlere uygun olması durumunda, ilk yıllık kullanım ücretinin yatırılmasından sonra Bakanlık tarafından çevre etiketi verilir. Çevre etiketinin şekli Bakanlık tarafından yayımlanan çevre etiketi şekline uygun olmak zorundadır.  

Çevre Etiketi Kullanım Bedeli (Yıllık) : 3050,84 TL (K.D.V. Dahil)

Bakanlık ile çevre etiketi almaya hak kazanan başvuru sahibi arasında sözleşmenin imzalanması ile başvuru sahibi çevre etiketi kullanıcısı sıfatını alır. Bakanlık sözleşmeye ürün veya hizmet grubu kriteri, çeşidi ve özelliklerine bağlı olarak ek hükümler koyabilir.

Sözleşme kapsamında çevre etiketi kullanıcısı tarafından her yıl Uygunluk Raporu hazırlaması beklenmektedir. Çevre etiketi kriterlerine uygunluğu sağlayamayan kullanıcıların çevre etiketi kullanım hakkı iptal edilir.

Çevre etiketi kullanımı  4 yıl süre için verilir. Süre bitiminden 180 gün önce  talep edilmesi halinde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda süre uzatılabilir.                   

Çevre etiketi kullanıcısı, Bakanlığa 3 ay öncesinden göndereceği yazılı bildirim ile her zaman sözleşmeyi feshedebilir ve çevre etiketi kullanımından vazgeçebilir.

Bakanlık, Çevre etiketi taşıyan ürün veya hizmet ile ilgili şikâyetten çevre etiketi kullanıcısını haberdar eder ve şikayete tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde cevap verilmesini ister. 

Çevre Etiketi Kullanım Kılavuzu

Çevre Etiketi kullanım sürecine ilişkin daha detaylı bilgi almak isteyenler cevreetiketi@csb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirler veya Bakanlığımız ile iletişime geçebilirler.