Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sektöründe Ulusal Çevre Etiketi Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi

Proje kapsamında, ISO 14024: Tip 1 Çevre Etiketlemesi ve ISO 14040/44: Yaşam Döngüsü Değerlendirme(YDD) standartları doğrultusunda kişisel bakım ve kozmetik ürün grubuna(katı sabun, sıvı sabun, şampuan, duş jeli, el ve vücut kremi, saç kremi, tıraş sabunu ve tıraş köpüğü vb. ) yönelik kriterler belirlenecek ve belirlenen kriterler uyarınca başvuru kılavuzu hazırlanacaktır. Proje kapsamında ayrıca sektör ile anket çalışmaları, pilot tesis incelemeleri, çevre etiketi eğitimi ve teknik makale hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Projemizde, Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektörü Ürünleri için Ulusal standart yaklaşımı geliştirilerek, sektörde katma değeri yüksek ürünlerin sosyo-ekonomik, çevresel ve teknik yönlerinin sürdürülebilirlik odaklı değerlendirilmesi sağlanarak, ülkenin küresel rekabet düzeyinin ve ihracaat potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır.

 

Açılış Toplantısı