Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Çevre Etiket Altyapısının Oluşturulması Projesi

Çevre Etiket Altyapısının Oluşturulması Projesi

Çevreye duyarlı/çevre dostu ürün ve hizmetlerin, uluslararası kabul gören ulusal çevresel etiket ile ödüllendirilmesine ilişkin gönüllük esasına dayalı çevresel etiket sistemi oluşturulması ve AB Eko-etiket Tüzüğü’nün uygulanmasına yönelik altyapının oluşturulması amacıyla 04 Temmuz 2013 tarihinde başlayan ve 06 Ekim 2014 tarihinde tamamlanan Çevresel Etiket Altyapısı Projesi gerçekleştirilmiştir.

Proje Kapsamında Sistem Kurgusu ve Mevzuat, Logo Tasarımı, Düzenleyici Etki Analizi (Ön Düzenleyici Etki Analizi – Nihai Düzenleyici Etki Analizi), Eğitim Faaliyetleri, Sistem Yazılım İhtiyaç Analizi, Çevresel Etiketin Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması, Tercüme ve Seminer faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve proje sonucunda;  Taslak Yönetmelik, Ulusal Çevresel Etiket Logosu, Düzenleyici Etki Analizi ,Sistem Yazılım İhtiyacı Fizibilite Raporu  ve Ulusal Çevresel Etiketin Tanıtımı ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Eylem Planı elde edilmiştir.