Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Çevre Etiketine Kimler Başvurabilir?

Kriterleri yayımlanan 3 sektörde (Tekstil, Seramik ve Temizlik Kağıdı);

  •  Üreticiler,
  •  İmalatçılar,
  •  İhracatçılar,
  •  İthalatçılar,
  •  Hizmet Sağlayıcılar,
  • Toptancı ve Perakende Satıcılar,

çevre dostu etiketine başvuru yapabilir.