Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Çevre Etiketine Kimler Başvurabilir?

Kriterleri yayımlanan sektörlerde;

  •  Üreticiler,
  •  İmalatçılar,
  •  İhracatçılar,
  •  İthalatçılar,
  •  Hizmet Sağlayıcılar,
  • Toptancı ve Perakende Satıcılar,

çevre dostu etiketine başvuru yapabilir.