Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Turistik Konaklama Hizmetleri Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi

“Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulaması ve Farkındalığın Arttırılması kapsamında “Turistik Konaklama” Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması” projesi 2019 yılında tamamlanmıştır.

Proje kapsamında; “Turistik Konaklama” Hizmet Grubunda çevre etiketi kriterleri, başvuru kılavuzları belirlenmiş olup "Turistik konaklama" hizmet grubu, en az 10 oda kapasiteli olan turistik konaklama hizmetlerinin ve aşağıda belirtilen yardımcı hizmetlerinden herhangi birinin hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanmasını kapsamaktadır:

  • yemek hizmetleri,
  • eğlence veya spor tesisleri,
  • yeşil alanlar,
  • iş konferansları, toplantılar veya eğitim etkinlikleri gibi hizmetler.

“Turistik Konaklama Hizmetleri” sektöründe Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması” projesi sonucunda 22 si zorunlu olmak üzere 66 adet taslak kriter ortaya çıkmıştır. Kriterler; enerji kullanımını kısıtlamayı, su tüketimini azaltmayı, atık üretimini sınırlandırmayı, yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zararlı olan maddelerin kullanılmasını desteklemeyi, çevresel iletişim ve eğitimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Proje ile Seramik Kaplama, Temizlik Kağıdı, Tekstil ürün grubu ve Turistik Konaklama hizmet sektörü için belirlenen kriterleri daha detaylı açıklamak amacıyla ilgili sektörler özelinde başvuru kılavuzları oluşturulmuştur.

Proje kapsamında; “çevre etiketinin genel değerlendirmesi” ile ilgili 5 günlük eğitim, projenin paydaşları ve sektör temsilcileri ile paydaş toplantıları, kriterlerin uygulanabilirliğini değerlendirmek ve sektör temsilcileri ile bir araya gelmek amacı ile Antalya ilinde 4 günlük teknik değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca proje çıktıları arasında “Türkiye Çevre Etiket Sisteminin” tanınırlığının artırılması amacı için çekilen tanıtım filmi yer almaktadır.

Paydaş Toplantısı Sunumları

Eğitim Sunumları

Broşürler:

Seramik Ürünleri Broşürü

Tekstil Ürünleri Broşürü

Temizlik Kağıdı Ürünleri Broşürü