Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Turistik Konaklama Hizmetleri Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi

“Türkiye Çevre Etiket Sisteminin Sürdürülebilir Uygulaması ve Farkındalığın Arttırılması kapsamında “Turistik Konaklama ” Hizmet Grubunda Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi

Bu projede ülkemizde hizmet gruplarından biri olan “Turistik Konaklama Hizmetleri” için çevresel sorumluluk ve çevre kalitesinin arttırılması için çevre etiketi kriterlerinin ülkemize özgü ve 66/2010 numaralı AB tüzüğü gereksinimlerine uyumlu olarak oluşturulması amaçlanmaktadır. Seçilen ürün/hizmet grubu Türk Çevre Etiket Sistemi Programının ihtiyaçlarını karşılamalı ve Türkiye şartlarını yansıtmalıdır. Ayrıca kriterleri yayımlanmış olan üç adet ürün grubu için (Seramik Kaplamalar, Tekstil Ürünleri, Temizlik Kağıdı Ürünleri) çevre etiketi almak isteyen sektörlere yol göstermesi ve çevre etiketi tanıtım faaliyetlerinin yapılması amaçlanmaktadır.  

Paydaş Toplantısı Sunumları

Eğitim Sunumları

Broşürler:

Seramik Ürünleri Broşürü

Tekstil Ürünleri Broşürü

Temizlik Kağıdı Ürünleri Broşürü