Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Çevre Etiketi Kurulu

Çevre etiketi kurulu üyeleri; Genel Müdür veya yetkilendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, kamu kurum/kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaş temsilcilerinden seçilerek Bakanlık tarafından oluşturulur.

Çevre etiketi kurulunun görevleri:

  • Çevre etiketi verilebilmesi için ürün veya hizmet grubu kriterlerinin belirlenmesi veya belirlenmiş ürün veya hizmet grubu kriterlerinin geliştirilmesi için Bakanlığa görüş bildirmek,
  • Teknik inceleme komisyonu tarafından iletilen ürün veya hizmet grubu kriterleri ile ilgili nihai taslak kriterlerini değerlendirmek, uygun görülmesi halinde yayımlanmak üzere Bakanlığa sunmak,
  • Çevre etiket sisteminin işleyişi ve gelişimi hakkında stratejik görüş bildirmek.

 

Çevre Etiketi Kurulu Üyeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)

Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Çevre Mühendisleri Odası