Çevre Etiketi
Çevre Etiketi
Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi

Proje kapsamında, ISO 14024: Tip 1 Çevre Etiketlemesi ve ISO 14040/44: Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) standartları doğrultusunda 4 ürün grubunda (Boya ve Vernikler, Deterjanlar (Çamaşır Deterjanı ve Bulaşık Makinası Deterjanı), Cam Ürünleri ve Sert Yüzey Temizleyiciler) kriterler belirlenecek ve belirlenen kriterler uyarınca başvuru kılavuzları hazırlanacaktır. Proje kapsamında ayrıca tanıtım faaliyetleri, sektör ile anket çalışmaları, pilot tesis incelemeleri ve webinar düzenlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Projemizde, Küresel Eko-etiketleme Ağı(GEN)’na üyelik yükümlülükleri kapsamında İdareye teknik destek sağlanacak ve bilimsel nitelikli makale hazırlanacaktır.

 

 

Açılış Toplantısı

Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi Konularında Bilgilendirme Toplantısı