Çevre Etiketi
Çevre Etiketi

"Türkiye Çevre Etiket Sisteminin (TÇES) Geliştirilmesi Projesi" desteğiyle Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında "Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi Konularında Bilgilendirme Toplantısı" Gerçekleştirildi.

24 Eylül 2021

2021 Yılı Yatırım  Programında  yer  alan  "Türkiye  Çevre  Etiket  Sisteminin  (TÇES) Geliştirilmesi  Projesi" desteğiyle 23 Eylül 2021 tarihinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında "Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi  Konularında  Bilgilendirme  Toplantısı"  başlıklı    internet  tabanlı  seminer  (webinar) düzenlenmiştir.

Toplantı Ticaret Bakanlığı-Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahar Güçlü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın Mehrali ECER’in açılış konuşmaları ile başlamıştır.

Küresel Ekoetiketleme Ağı (GEN) Başkanı Bjørn Erik LØNN ‘un “Çevre Etiketi Kavramı ve Uluslararası Örnekler” sunumu ile başlayan 1. Oturumda, “Türkiye Çevre Etiketi Sistemi”, “Türkiye  Çevre  Etiket  Sisteminin  (TÇES) Geliştirilmesi  Projesi” ve “Türkiye Çevre Etiketi Sistemi Belgelendirme Süreci”,

2.Oturumda; “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Kavramı”, “Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi”, “Ülkemizde Atık Yönetimi, Sıfır Atık Uygulamaları ve AYM ile İlişkisi”, “Sıfır Atık Bilgi Sistemi ve Belgelendirme Süreci” konuları katılımcılara aktarılmıştır. 

Toplantıya kamu kurum/kuruşlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve özel sektör temsilcilerinden 400’ün üzerinde kişi tarafından  katılım sağlanmıştır.

Sunumlar

Webinar Video Kaydı

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır