Çevre Etiketi
Çevre Etiketi

Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlanmıştır.

10 Eylül 2021
Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterleri Yayımlanmıştır.

66/2010/AB sayılı Eko-Etiket Tüzüğü’ne uyum çalışmaları kapsamında 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Çevre Etiketi Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımız ve Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hazırlanan kişisel bakım ve kozmetik ürün grubuna yönelik çevre etiketi kriterleri yayımlanmıştır.

Ürünlerinde çevreye duyarlı/sürdürülebilir hammadde kullanan ve çevreye duyarlı ambalaj tercih eden firmalar çevre etiketi kullanıcısı olabilecektir.

Kriterler, 5 (beş) yıl geçerli olacaktır. Beş yıllık süre içinde, Çevre Etiketi Kurulu tarafından gerekli görüldüğünde kriterler güncellenebilecektir. Çevre Etiketi Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden kriterlerin geçerlilik süresi uzatılabilir.

Kriterler

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır